Vol. 19 of 44 | Sam's Toybox Home | Li'l Joke Books Page | First | Prev | Next | Last

Moron Jokes, No. 2

Joke page from Funny Li'l Joke Book Volume 19 of 44 - Moron Jokes, No. 2