Vol. 12 of 44 | Sam's Toybox Home | Li'l Joke Books Page | First | Prev | Next | Last

Moron Jokes, No. 1

Joke page from Funny Li'l Joke Book Volume 12 of 44 - Moron Jokes, No. 1